Etusivu » Ajankohtaista » PRO Nousiainen jätti valtuustoaloitteita

PRO Nousiainen jätti valtuustoaloitteita

PRO Nousiaisen valtuustoryhmä esitti seuraavat kaksi valtuustoaloitetta 31.1.2022 pidetyssä Nousiaisten kunnanvaltuuston kokouksessa.

Valtuustoaloite perhepäivähoitajien palkkojen nostamisesta

Suomessa on valtakunnallisesti huutava pula pätevästä varhaiskasvatushenkilöstöstä. Alan kuormitus, matala palkkataso ja heikko arvostus ajavat ammattilaisia siirtymään muille aloille. Tämä on nähtävissä myös Nousiaisissa. Päiväkotien tai perhepäivähoitajien rekryihin ei ole ollut kuin kourallinen, jos yhtään hakijoita. Nyt on erittäin tärkeää pitää huolta osaavasta varhaiskasvatuksen henkilökunnasta.

Kodinomainen perhepäivähoito on hyvä vaihtoehto varsinkin pienille lapsille. Nousiaisissa perhepäivähoidon taso on laadukasta ja sitä onkin kiitelty. Viime vuosina perhepäivähoitajien määrä on kunnassamme valitettavasti laskenut ja merkittävinä syinä tähän on alhainen palkkataso ja työn epävarmuustekijät. Toisin kuin päiväkodin lastenhoitajilla, perhepäivähoitajien palkka määräytyy hoidettavien lasten lukumäärän mukaan. Työntekijän näkökulmasta tilanne, jossa lasten määrällä voidaan suoraan vaikuttaa palkan suuruuteen, ei ole oikeudenmukainen. Lisäksi perhepäivähoitajien tuloista vähennetään kulukorvauksia, kun lapsia on poissa hoidosta esimerkiksi sairauden vuoksi. Perhepäivähoitajat joutuvat jatkuvasti, etenkin kauden vaihtuessa jännittämään, saavatko he täyden neljän lapsen ryhmän, joka takaisi täyden palkan.

Varmistaaksemme, että kunnastamme löytyy jatkossakin riittävästi laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita tarjoavia perhepäivähoitajia ja vastataksemme alan rekrytointihaasteisiin, ehdotamme, että Nousiainen sopii paikallisesti perhepäivähoitajien palkkojen nostosta, ja ettei palkka enää jatkossa perustu hoitolapsien lukumäärään. Näin perhepäivähoitajat saadaan yhdenvertaisempaan asemaan muuhun varhaiskasvatushenkilöstöön verrattuna. Kun palkka ei perustu hoitolapsien määrään, on myös kunnan etu pitää perhepäivähoitajien lapsiryhmät täynnä.

Valtuustoaloite teemapäivityksistä kunnan somekanavilla

Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja kilpailu asukkaista kuntien välillä on tätä päivää. Erottuaksemme eduksi muista kunnista, on Nousiaistenkin satsattava markkinointiin entistä enemmän. Nousiaisten markkinointia on kyllä parannettu viime vuosista, kiitokset siitä, mutta lisäämällä näkyvyyttä maksullisilla somepäivityksillä voitaisiin saavuttaa lisää potentiaalisia tulevia nousiaislaisia ja luoda kunnalle entistä parempaa imagoa ja lisätä kuntalaisten tietoisuutta kunnan palveluista. Somemarkkinointi on myös kohtuullisen edullinen tapa saada lisänäkyvyyttä. Siksi esitämmekin, että kunnan somekanavilla julkaistaisiin sponsoroituna viikoittain vaihtuvia teemapäivityksiä esimerkiksi kunnan palveluista, rakentamisesta, kunnan luonto- ja virkistysalueista ja harrastusmahdollisuuksista sekä aktiivisesta yhdistys- ja järjestötoiminnasta.
  • Palveluihin liittyen julkaisuissa voisi tuoda esille muun muassa monipuolisen kouluverkon ja toimivat varhaiskasvatuspalvelut sekä loistavat liikunta- ja nuorisopalvelut
  • Rakentamiseen liittyen päivityksissä voisi haastatella omakotitalojen rakentajia eri puolilta kuntaa, esitellä kunnan tonttitarjontaa kertomalla omakotialueista sekä tuoda esille kunnassa hyvin sujuvaa rakennuslupamenettelyä. Kevät on otollista aikaa tonttimyynnille, joten tästä aiheesta voisi aloittaa.
  • Luonto- ja virkistysmahdollisuuksista voisi tuoda esille Kurjenrahkan kansallispuiston, Falkinkosken uimapaikan, Valpperin urheilukeskuksen, Pikisaaren, ym.
  • Esille nostamisen arvoisia harrastusmahdollisuuksiahan meillä riittää, kuten palloiluhalli, kuntoradat, skeittirampit, frisbeegolf-radat, kuntoportaat ja kuntosali.
  • Kunnassa toimii aktiivisia kylä -ja vanhempainyhdistyksiä ja erilaisia järjestöjä, joita voisi myös nostaa esille, koska ne luovat osaltaan kuntaan elinvoimaisuutta.