Etusivu » Ajankohtaista » Luottamuspaikkaneuvotteluista

Luottamuspaikkaneuvotteluista

Kuntavaalien jälkeen uuden valtuuston ensimmäinen tehtävä on päättää edustajat eri toimielimiin: kunnanhallitukseen, lautakuntiin, johtokuntiin ja toimikuntiin. Ensimmäiset neuvottelut käytiin 29.6.2021, ja ne päättyivät merkittäviin näkemyseroihin luottamushenkilöpaikkojen määristä eri ryhmittymille.

Toisissa neuvotteluissa 5.7.2021 ilmeni, että Vas/SDP ja Kok/Kd liitot sekä Ps eivät hyväksy sitä, että luottamushenkilöpaikat jaetaan kuntavaalien äänestystuloksen perusteella ja ovat siksi solmineet teknisen vaaliliiton. Tässä muuttuneessa tilanteessa Kesk ilmoitti, ettei heillä ole edellytyksiä jatkaa neuvotteluja.

Neuvotteluiden koollekutsujana PRO Nousiainen ilmoitti, ettei neuvotteluja voida jatkaa, koska äänestäjien mielipidettä ei muuttuneessa tilanteessa kunnioiteta. Tulevasta paikkajaosta tullaan päättämään äänestämällä valtuuston tulevissa kokouksissa.

Halusimme lisätä avoimuutta kertomalla neuvotteluiden etenemisestä jo aiemmin, mutta kunnioittaaksemme työskentelyrauhaa emme tätä tehneet. Neuvotteluiden päätyttyä koemme tärkeäksi kertoa oman näkemyksemme kuntalaisille.

Ennen valtuuston kokousta kuntavaaleissa eniten ääniä saanut ryhmittymä voi kutsua muut ryhmittymät koolle ja aloittaa ns. paikkajakoneuvottelut. Neuvotteluissa sovitaan eri toimielinten puheenjohtajuudet ja ryhmittymien edustajat sekä varmistetaan, että sukupuolikiintiö toteutuu.

Neuvotteluissa lähtökohtana on, että luottamushenkilöpaikat jaetaan suhteellisen vaalitavan periaatteilla eri ryhmien valtuustopaikkojen mukaisesti. Valtuustossa edustettuina olevien ryhmien koon perusteella voidaan ennakolta laskea, kuinka monta paikkaa kukin ryhmä suhteellisessa vaalissa tulisi saamaan.